Ημερήσιες Κρουαζιέρες

Καλαμάτα - Κολώνες

Καλαμάτα – Κορώνη

Καλαμάτα – Καρδαμύλη – Στούπα

Καλαμάτα - Φοινικούντα

Καλαμάτα – Λιμένι –
Σπήλαια Δυρού

Καλαμάτα – Κιτριές

Kalamata Yachting

Κρουαζιέρες

Αίτημα Κράτησης